Naše vybavenie

info o nás

Naše vybavenie

RTG s priamou digitalizáciou
RTG phylosophy s priamou digitalizáciou
USG Esaote MyLab X5 Vet
USG Esaote MyLab X5 Vet
Hematologický analyzátor
Hematologický analyzátor
Biochemický analyzátor
Biochemický analyzátor
Stomatologická jednotka
Stomatologická jednotka
Rigidný endoskop
Rigidný endoskop
Gastroskop a kolonoskop
Gastroskop a kolonoskop
Infúzne pumpy
Infúzne pumpy
Prístroj kvantovej terapie
Prístroj kvantovej terapie
Inhalačná súprava
Inhalačná súprava
Monitor životných funkcií
Monitor životných funkcií