Kvantová terapia

Liečebná technika prostredníctvom Magneto-infračerveno-laserovým prístrojom.