Konzultácie & Poradenstvo

Poskytujeme konzultácie a poradenstvo pri chove malých zvierat a exotov, prevencii, diagnostike a liečbe ochorení, výžive a dietetike záujmových zvierat.